Beograd — Otac Pantelije Dakia ubijenog pre 14 godina kod Goradevca Milisav izjavio je da se nada da e Srbija podrati porodice ubijene dece u Goradevcu.

“Svestan sam da Albanci nee uiniti nita, da nee otkriti ubice, ali se nadam da e nam Srbija u tome pomoi”, rekao je Daki u Beogradu na skupu kojim je obeleena 14. godinjica zloina u Goradevcu u kome su ubijeni njegov sin (12) i Ivan Jovovi (19), a ranjeno jo etvoro srpske dece, a kome je prisustvovao i ministar Ivica Dai.

Proitajte jo:

Daki je rekao da je nadlene u Euleksu molio da ne zatvaraju sluaj i da se nada da e jednog dana doi neko hrabriji i sposobniji ko e rasvetliti ubistvo njegovog sina i Ivana Jovovia.

On je podsetio da su ga nadleni potom uputili na kosovske institucije – da pokrene privatni postupak za ije je pokretanje neophodno 500 evra.

Zbog toga je apelovao na jedinstvo porodica rtava i drave u borbi za prava rtava.

O tome koliko mu je teko rekao je da uvek kada zatvori oi zaeli da ga nema.

Daki je na skupu rekao i da Srbija ne treba nikada da prizna Kosovo, jer e se ono njoj kad-tad vratiti, kao to joj je vraeno i posle proterivanja turske imperije.

“Srbija ne sme da izgubi Kosovo – ako izgubi Kosovo, izgubie sebe i svoje srce”, rekao je Daki.

Predsednik Udruenja porodica ubijenih, nestalih i kindapovanih Srba sa Kosova i Metohije, u ijim prostorijama je odran skup, Simo Spasi rekao je da porodice od drave trae donoenje Zakona o pravima porodica rtava, kao to ih imaju porodice iz svih krajeva bive Jugoslavije.

Takoe trae podizanje spomenika rtvama od “Horgoa do Koara”.

On je zahvalio Vladi Srbije na podrci Udruenju, ali je i naveo da je za “formiranje Republike Kosovo kriv DOS-ovski reim” koji je, kako je naveo, pustio iz pritvora stotine terorista.

Zloin u Goradevcu, na reci Bistrici, dogodio se 13. avgusta 2003. godine, i jedan je od etiri najvea zloina nad Srbima od 1999. godine i dolaska meunarodnih snaga na Kosovo i Metohiju, pored ubistva etelaca u Starom Grackom, ubistva porodice Stoli u Obiliu i ubistva putnika autobusa “Ni-ekspresa” kod Podujeva.

Na skupu su bili i ministri Zoran orevi i Branko Rui.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI