Beograd — Novi kontigent od 70 pripadnika Vojske Srbije ispraen je u mirovnu misiju Ujedinjenih nacija u Centralnoafrikoj republici (MINUSCA).

Oni e u narednih est meseci u sastavu Srpske vojne bolnice biti angaovani na medicinskom zbrinjavanju snaga UN.

Sveanom ispraaju u kasarni “Banjica 2” u Beogradu prisustvovao je resorni ministar Aleksandar Vulin koji je kazao da “esti put slavna srpska zastava odlazi u Centralnoafriku republiku”, saoptilo je Ministarstvo odbrane.

“Desetine hiljada pregledanih pacijenata, vie stotina najsloenijih hirurkih intervencija i svaki put rei hvale i divljenja za ljude koje smo poslali da predstavljaju nau zemlju, koji nose zastavu Srbije, koja se nikad nije vratila obeaena”, kazao je Vulin.

On je dodao da srpski mirovnjaci ne idu u Afriku samo kao lekari ili medicinski radnici, nego i kao ambasadori Srbije, “njeni najvii predstavnici”.

“Izabrali ste poziv koji nije samo human ve i teak i zbog koga ste se obavezali da uvek budete na strani onoga koji pati, mi vas ba takve aljemo, da ne dozvolite da se prema slabima primenjuje sila i nasilj,e ali i da nas uinite ponosnim kao to smo uvek bili, jer vi ste pripadnici Vojske Srbije”, rekao je ministar.

Vulin je predao zastavu Srbije komandantu kontingenta, pukovniku Jadranku Jukiu koji je rekao da je kontingent pripremljen za upuivanje u zonu operacije i da e sve zadatke izvravati dostojanstveno i odgovorno, “s ponosom to predstavlja Vojsku Srbije, Ministarstvo odbrane i Srbiju”.

U kontingentu koga ine vojna bolnica nivoa 2, komanda i jedinica za logistiku podrku, nalazi se 17 oficira, osam podoficira, etiri profesionalna vojnika i 41 civilno lice, a od ukupno 70 mirovnjaka, 24 su ene.

Komandant vojne bolnice u estoj rotaciji je pukovnik Zoran Dimovi.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI