U rusko-srpskom humanitarnom centru u Niu su na obuci uestvovali i predstavnici drava koje su lanice NATO.

To se dogodilo posle brojnih sumnji, koje su pre svih dolazile iz Amerike, da taj centar ima sasvim drugu namenu i da predstavlja rusku bazu u Srbiji.

Iz Centra za Prvu televiziju kau da smatraju da su svojim delima u Srbiji zasluili diplomatski status.

Trening maarskih spasilaca poetkom leta u Srpsko-ruskom humanitarnom centru. Njihove kolege iz Hrvatske ovde su trenirale prolog vikenda. Na pitanje otkud spasioci iz zemalja EU, lanica NATO, u Centru dok traju diplomatske razmirice Zapada i Rusije o njegovoj stvarnoj nameni, novi kodirektor Viktor Guljevi kae da nije vano ko odakle dolazi, to nije pitanje politike, vana je saradnja u pruanju pomoi u vanrednim situacijama i da nikome ne eli da dokazuje da ovo nije ruska vojna baza.

“Unedogled moemo da dokazujemo da Centar nije vojna baza, u medijima e uvek nesto biti izvueno iz konteksta i poee pria da ovde rade pijuni i slino. Nemamo nameru da non-stop dokazujemo da li jesmo ili nismo, Centar je otvoren za sve, i svako iz medija moe da doe ovde da se uveri da to nije istina. Da je Rusija htela da otvori vojnu bazu, ne bi poslali mene koji sam strunjak za lavine i bavim se spasavanjem ljudi, nego vojno lice koje je uestvovalo u ratovima i prolo brojne vojne obuke”, naveo je Viktor Guljevi, kodirektor Srpsko-ruskog humanitarnog centra.

Guljevi dodaje i da je pitanje dobijanja diplomatskog statusa politiko, oni se ne bave politikom, ve spasavanjem, ali ne razume zato srpska vlada to odlae.

“Kao graaninu Rusije udno mi je da Rusija, koja je toliko pomagala Srbiji, ne samo u humanitarnoj pomoi, ve i u drugim sferama, i prijatelj je Srbije, nije dobila status, dok su mnoge druge organizacije iz drugih zemalja dobile, pitam se zato je to tako”, rekao je on..

“Nije reeno zbog toga to se vre veliki pritisci, to se to pitanje politizuje i to mi ne elimo da to pitanje postane predmet politikih sporova. To treba da se rei na nain kako je to uobiajeno u skladu sa Bekom konvencijom. Nadam se da e to brzo da se desi”, kazao je ef srpske diplomatije Ivica Dai.

A to bi im, kau u Centru, olakalo rad, kao i planove da ovo postane i glavni balkanski centar za obuku po meunarodnim standardima.

Za pet i po godina postojanja, ruski spasioci pruali su humanitanu pomo u Srbiji i regionu, pomagali u poplavljenim podrujima, gasili poare, radili na deminiranju terena.

Opirnije u video-prilogu:

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI