Beograd — Vetak sudske medicine Branimir Aleksandri svedoie danas na suenju andarmima optuenima za napad na brau predsednika Srbije i gradonaelnika Beograda.-

Podsetimo, Andrej Vui i Predrag Mali napadnuti su tokom Parade ponosa 2014. u Beogradu.

Jedan od optuenih Zlatko Gigi protiv kojeg je postupak u ranijem delu suenja bio razdvojen, postavljao je danas na poetku roita pitanja svedocima – andarmima koji su bili na mestu incidenta 28. septembra 2014. godine.

Sva etiri svedoka su potvrdila da su iz policijskog kordona uli uzvik: “Pitolj, pazi pitolj”, ali nisu mogli da prepoznaju glas. andarmi su optueni da su kao saizvrioci poinili krivino delo napada kao i zlostavljanja i muenja, a optunicom Vieg javnog tuilatva u Beogradu na teret im se stavlja zloupotreba slubenog poloaja.

Svi optueni su tokom ranijih roita negirali krivicu i naveli da su postupali po zakonu.

Optunicom Vieg javnog tuilatva se terete Predrag Mitrovi, Slavko Stojanovi, Dragan Savi, Dalibor orevi, Zlatko Gigi, Boban Leki, Mitar Milosavljevi i Rade Mati.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI