Beograd — Izbor dravnog sekretara zaduenog za informisanje u ministarstvu kulture i informisanja podigao je mnogo praine zbog mizoginih stavova koje je izneo na TV.

Nakon to je objavljeno da je urednik “Ilustrovane politike” Aleksandar Gajovi postavljen na funkciju, pojavio se snimak njegovog prologodinjeg gostovanja na televiziji “Pink” u kome je pred predsednike izbore u Srbiji rekao da “ne vidi da bi na elu drave trebalo da bude ena”.

“Retko je bilo, ini mi se, ena koje su bile uspene u politici. ini mi se da je retka, ne zato to su slabiji pol, naprotiv – mislim da su ene mnogo racionalnije i imaju jedan racionalniji pogled na svakodnevicu. Ali jednostavno mi se ini da je mukarac onaj koji treba da vodi kuu”, zakljuio je Gajovi.

Gajovi je ocenio i da “ne bi bilo dobro” da Hilari Klinton pobedi u SAD na tada predstojeim amerikim izborima.

Zbog izbora Gajovia, biva predsednica UNS i nekadanja urednica “Politike” podnela je ostavku na svoje mesto u radnoj grupi Ministarstva kulture i informisanja za izradu radne verzije Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2023. godine.

“Bila mi je ast da budem izabrana, ali nakon to je Vlada Srbije za dravnog sekretara u Ministarstvu kulture imenovala oveka koji javno propagira neuke ovinistike predrasude prema enama, prisiljena sam da podnesem ostavku na lanstvo u toj radnoj grupi”, navela je Ljiljana Smajlovi.

Kako je navela, ona deli miljenje kolega i koleginica “koji se javljaju UNS-u da protestuju to Vlada Ane Brnabi ovakvim postupcima omalovaava ne samo novinarke, ve i celu profesiju”.

“Poloaj medija i novinara u Srbiji je ionako degradiran i veoma je loa ideja da se na vana mesta u Ministarstvu kulture i informisanja postavljaju ljudi koji na televiziji sa javnom frekvencijom izjavljuju da ene ne treba birati za predsednice i da ‘mukarac mora da vodi kuu’ jer se ene ‘nisu dokazale’ na vanim dravnim poslovima. To je ruganje zadatku radne grupe kom sam lino pristupila sa oseanjem najvee drutvene odgovornosti i molim vas da moju odluku shvatite kao moj lini protest”, navela je biva predsednica UNS.

Podsetimo, Vladu Srbije vodi ena Ana Brnabi, a potpredsednica vlade je Zorana Mihajlovi, koja i vodi telo za rodnu ravnopravnost.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI