Varava — Poljski ministar odbrane Antoni Maerevi je odbacio optube iz Rusije da su SAD u tiini rasporedile celu borbenu diviziju u Poljskoj, na granicama s Rusijom.

On je naveo da je mislio da Rusi umeju bolje da broje vojne snage NATO.

“Treba rei da ta izjava ba nije ozbiljna, dovodi javno mnjenje u zabludu. Zaista sam mislio da u Ministarstvu odbrane Rusije umeju bolje da broje vojnike razmetene na istonom krilu NATO. Zaista, nije to divizija ni na koji nain, a ako pogledamo rusku vojsku razmetenu na granicama s istonim krilom NATO, ona je daleko prevazila vie divizija”, kazao je danas Maerevi poljskoj agenciji PAP.

Maerevi, koji je u poseti Londonu, rekao je da je bataljon daleko manja jedinica od divizije i da borbeni bataljoni NATO na njegovom istonom krilu, u baltikim republikama i Poljskoj, imaju isto defanzivni, odbrambeni karakter.

“Poljska, baltike zemlje i Rumunija, istono krilo NATO, ima pravo na odbranu i dejstva koja e zastraivati i braniti od agresivne aktivnosti Rusije i nikakve lai to nee promeniti”, naveo je Maerevi. ef poljske diplomatije Vitold Vaikovski koji zajedno s Maereviem boravi u Londonu kazao je da upravo takve izjave i aktivnosti Rusije navode Poljake da razmotre da li bi zaista traili od saveznika da razmeste diviziju ili ak dve u toj zemlji.

Portparol Ministarstva odbrane Rusije general Igor Konaenkov optuio je danas SAD da kre dogovore izmeu NATO i Rusije, navodei da je Druga amerika oklopna brigada koja treba da zameni Treu ameriku oklopnu brigadu, diskretno dola u Poljsku i razmestila svoja oklopna vozila, a da je vojna oprema Tree oklopne brigade ostala u Poljskoj i u baltikim zemljama.

Prema tvrdnjama Konaenkova, borbena vozila Tree brigade i njenu opremu mogu u roku od dva sata da preuzmu trupe iz amerike baze u Ramtajnu u Nemakoj, to po proceni ruskog Ministarstva znai dodatnu oklopnu ameriku diviziju na granicama prema Rusiji.

Na zapadu Poljske razmetena je od poetka godine amerika oklopna brigada od oko 3.500 vojnika koja se premeta na razne vojne vebe po istonom krilu NATO, dok komanda ostaje u Poljskoj, a na severoistoku Poljske nalazi se i multinacionalni borbeni bataljon NATO od oko 1.500 vojnika pod komandom vojske SAD.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI