Tema na zasedanju Skuptine Srbije bio je i biznismen sa Kosova Zvonko Veselinovi.

Poslanik DS Radoslav Milojii je uputio pitanje Ministarstvu unutranjih poslova da li je tano da Veselinovia obezbeuje policija, na ta je usledila reakcija poslanika SNS Aleksandra Markovia koji je negirao te navode.

“Zato Veselinpvia obezbeuju pripadnici andarmerije? Saglasnost za takve odluke daje ministar unutranjih poslova“, rekao je Milojii.

Umesto predstavnika Vlade Srbije, odgovor je dao poslanik SNS.

“Odgovorno tvrdim da je u pitanju obina izmiljotina i notorna la. Zakon o policiji je vrlo precizan i jasan i na decidan nain propisuje uslove pod kojima je mogue da neko dobije policijsko obezbeenje, to svakako ovde nije sluaj“, rekao je Markovi.

Veselinovi je javnosti postao poznat nakon to se naao u grupi momaka koji su spreavali Albance iz junog dela Mitrovice da preu u srpski deo grada, a bio je i jedan od organizatora postavljanja barikada 2011. na severu Kosmeta.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI