Beograd — ef poslanike grupe SNS Aleksandar Martinovi optuio je DS da godinu dana pokuava da politiki profitira na padu helikoptera 2015. godine.

Martinovi kae da je jedan od predloga DS na svakoj novoj sednici kada se utvruje dnevni red da se utvrdi navodna odgovornost premijera Aleksandra Vuia, biveg ministra odbrane Bratislava Gaia i ministra zdravlja Zlatibora Lonara zato to su navodno eleli smrt pilota koji su spasavali bolesno dete.

U skuptinskoj raspravi, Martinovi je rekao da se naalost desila nesrea na kojoj DS eli da prigrabi neki politiki poen i to na, kae, ljudima koji su tragino stradali u pokuaju da spasu bolesnu bebu.

Martinovi navodi i da je narod procenio DS kao kukavice jer su, dodaje, samo hteli da ugrabe neku politiku ar na injenici da je neko umro.

Na to je reagovao ef poslanike grupe DS Goran iri koji je predsedavajuem oru Milieviu rekao da je trebalo da reaguje na “brutalne uvrede” koje je, kae, Martinovi izneo na raun poslanike grupe DS.

“Ne treba da dozvoljavate ovakvu atmosferu. Izali smo iz teme. Optuuju da zloupotrebljavamo smrt ljudi u politike svrhe, o tome niste mogli da ujete od nas”, rekao je iri.

Naveo je i da je predsedavajui trebalo da reaguje na takvu vrstu govora u Skuptini jer se, kae, takav govor lako prenosi u javnost i onda se, dodaje, udimo odakle toliki nivo nasilja u Srbiji.

“Od poslanike grupe DS nikada neete videti nasilje i pozivam vas da reagujete”, poruio je iri predsedavajuem.

Milievi se saglasio sa iriem da su poslanici izali iz okvira teme koja je na dnevnom redu, ali i naveo da predsedavajui ne moe unapred da zna o emu e neki poslanik da govori, te da sadraj izlaganja poslanika ne zavisi od predsedavajueg nego od samih poslanika.

“Nije na meni da sudim ta je istina, niti da vodim dijalog sa poslanicima, ve da vodim sednicu u skladu sa Poslovnikom”, kae Milievi.

Nakon toga za re se ponovo javio Martinovi koji je rekao da je povreeno dostojanstvo parlamenta kada god DS pria o nasilju, navodei da je ta stranka nasiljem dola na vlast 2000. godine.

“Metod primene fizikog nasilja nad politikim neistomiljenicima DS je demonstrirala od 2000. godine”, dodao je Martinovi.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI