Beograd — Predsednik Skuptine Crne Gore Ivan Brajovi izjavio da odnosi izmeu Srbije i Crne Gore idu uzlaznom putanjom i da u poslednjoj deceniji nikad nisu bili bolji.

Brajovi je govorei o poloaju crnogorske manjine u Srbiji i srpske Crnoj Gori, za Radio televiziju Srbije rekao da bi voleo da Crnogorci u Srbiji budu lojalni Srbiji, ali da ne zaborave maticu.

“Isto mislim i za gradjane Srbije u Crnoj Gori. Tu priu o loem poloaju mislim da plasiraju oni koji nacionalno izjanjavanje ele da koriste za lagodno politiko pozicioniranje u sistemu i ne doprinose dobrim odnosima dve drave”, rekao je predsednik crnogorskog parlamenta.

Komentariui pripremu Deklaracije o zatiti srpskoj jezika i identiteta Srba u regionu, a na pitanje da li misli da su identitet i srpski jezik ugroeni u Crnoj Gori, Brajovi je rekao da u Ustavu Crne Gore i zakonima postoji definisana zatita prava na jezik.

“Mislim da Crna Gora treba da bude afirmativan primer za te sluajeve. Kada ste pomenuli deklaraciju, moram da kaem da i deklaracije i memorandumi, kako imam iskustvo iz nae blie prosslosti, ukazuju da treba biti oprezan sa njima”, rekao je Brajovi.

On je dodao da su sluajevi poput afera “Dravni udar” kompleksni, da ne spadaju u domen zakonodavne vlasti, ali da ne misli da optereuju odnose dve zemlje.

Na pitanje da li misli da e se Milo ukanovi kandidovati za predsednika Crne Gore, Brajovi je rekao da e to biti samo ukanovieva odluka, ali da ako ukanovi odlui da se kandiduje, veruje da e biti predsednik Crne Gore.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI