Be — Predsedavajui OEBS-u, ministar spoljnih poslova Austrije Sebastijan Kurc upozorio je danas na opasnost izbijanja nove krize u toj organizaciji.

Kurc je, otvarajui 24. Savet ministara OEBS, kojim se formalno zavrava predsedavanje Austrije ovom organizacijom, izrazio zabrinutost zbog rasprava oko budeta u OEBS-u. “Potrebno nam je reenje kako ne bi ugrozili stabilnu osnovu za finansiranje organizacije”, poruio je Kurc.

On je ukazao na jedinstvenost OEBS-a kao foruma za dijalog o bezbednosnim pitanjima istakao da je OEBS danas vaniji nego ikada za bezbednost u Evropi. “Kriza poverenja meu naim zemljama i dalje je prisutna. Tom trendu moramo da se suprostavimo. Vie bezbednosti se moe dobiti samo uz vee poverenje”, naveo je Kurc.

Prema njegovim reima Austrija je za ovaj Savet izabrala, zbog toga, svesno teme, koje pogaaju sve drave lanice i za koje je potrebno zajedniko reenje, pa je konferencija tako organizovana da se moe iskoristiti kao najbolja mogua platforma za to.

Na marginama Saveta ministara, dodao je Kurc, bie voeni konretni razgovori o bezbednosnoj situaciji u Ukrajini. Kurc je izneo i pozitivan bilans austrijskog predsedavanja, podvukavi posebno pronalaenje reenja za personalnu kritu sa kojom je OEBS bio suoen letos, kada je ak etiri vodee funkcije ostalo nepopunjeno.

Naveo je i pokretanje strukturisanog dijaloga o vojnim izazovima, kao i odravanje „5+2“ razgovora o Pridnjestrovlju, kao pozitivne rezultate austrijskog predsedavanja.

Kurc je podvukao da je Austrija tokom predsedavanja posebno teite stavila na borbu protiv radikalizacije i terorizma. “Nijedna naa zemlja nije bezbedna od tih problema”, upozorio je on dodajui da je eleo da se oko ove teme sloe sve zemlje. Najavio je da e specijalni izaslanik za ovu oblast Peter Nojman izraditi „prirunik za prevenciju“.

Kurc je kazao da se u OEBS diskusija oko ljudskih prava esto kontroverzna, te podvukao znaaj uea civilnog drutva u ovoj oblasti. I generalni sekretar OEBS Tomas Greminger ukazao je da u OEBS postoji kriza poverenja.

„Trenutno smo suoeni sa najniim stepenom poverenja medju kljunim akterima. Potrebni su graditelji mostova“ poruio je on. Poto se odluke u OEBS donose konsenzusom neophodno je poverenje dijalog i spremnost za kompromis, rekao je Greminger.

S tim u vezi je rekao da sa posebnom zabrinutou prati diskusiju oko reforme stope doprinosa budetu OEBS zemalja lanice.

Savetu ministara OEBS prisustvuje i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dai.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI