Brisel — Zvaninici EU u Briselu oekuju da Pritina, bez obzira na to ko e formirati novu vladu, nastavi dijalog sa Beogradom, pie Koha Ditore.

Osim toga, iz EU oekuju od Pritine i da primeni do sada postignute sporazume.

Zvaninici EU takoe su ukazali da je verovatno da e se format pregovora promeniti i da e se oni ubudue voditi na nivou predsednika.

Pritinski list, meutim, navodi da u Briselu postoji zabrinutost povodom pitanja da li Tai ima dovoljno autoriteta da preuzme voenje dijaloga, za razliku od Aleksandra Vuia koji je posle predsednikih izbora u Srbiji izaao kao nesporni lider.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI