Beograd — Pisac i novinar Dimitrije Boarov ocenio je da je novinar Zoran Jelii bio jedan od najznaajnijih i najuticajnijih ekonomskih analitiara od 1971. do 1997.

Kako kae, Jelii je uporno izbegavao da se “udvara” ak i itaocima, a kamoli politiarima i monicima svake vrste.

U tekstu za Novi magazin, povodom smrti jednog od osnivaa i prvog glavnog i odgovrnog urednika nedeljnika “Vreme” Zorana Jeliia, Boarov je naveo da je stara novinarska druina izgubila jo jednog od sve reih “novinarskih hrastova” koji su javno miljenje uvali od neznalica i politikih iardija.

“Iako je pisanje za novine, sa dosta gorine zbog moralnog i ekonomskog rasula naeg urnalizma, napustio jo pre dve decenije, Zoranovih tekstova seaju se mnogi stari itaoci nekadanje Ekonomske politike, NIN-a, Slobodne Dalmacije i Vremena. Iz njih su izbijali nepristrasnost i istinitost, jer ih je pisao ovek stamene kurai i lucidnog oseaja za sutinu drutvenih i privrednih zbivanja”, napisao je Boarov.

On je podsetio da je Jelii poeo novinarsku karijeru 1971. godine u tada uglednom beogradskom privrednom nedeljniku Ekonomska politika i da je ve kroz nekoliko godina preuzeo pisanje nepotpisanog uvodnika ovog lista, koji je u to vreme u vrhovima Partije i vlasti SFRJ doivljavan kao “glas privrede”.

Boarov se prisetio da je Jelii tada bio razoaran u mogunosti novinarstva u jednopartijskom okruenju i da je prijateljima nagovetavao da e poeti da se bavi advokaturom.

“Jedva smo ga nagovorili da prihvati poziv iz NIN-a (tada je glavni urednik bio Mirko eki) da pree u ovaj nedeljnik za urednika ekonomije. Piui za NIN, Jelii brzo stie iroko uvaavanje, slobodno se moe rei, irom Jugoslavije”, naveo je Boarov.

On je u tekstu napisao i kako se Jelii suprotstavio politikoj okupaciji lista na poetku “Miloevieve ere”.

“Zoran Jelii je predsedavao sastanku na kome je izaslanik novog politikog kursa, osuo paljbu po napisima NIN-a i traio rekonstrukciju redakcije. Kako su neki lanovi redakcije na tom sastanku dobacivali govorniku da ne lae, ovaj je traio od predsedavajueg da intervenie. Zoran je tada izgovorio legendarnu reenicu: Molim kolege da ne dobacuju, a druga Kundaka da ne lae”. Miloeviev izaslanik je odmah napustio opisani sastanak, a NIN je rekonstruisan”, napisao je Boarov.

Jedan od osnivaa i prvi glavni i odgovrni urednik nedeljnika “Vreme” Zoran Jelii preminuo je u subotu u 72. godini.

Reply
Share this