Split — Nekoliko velikih poara gori u Hrvatskoj. Mediji prenose da je stradala jedna osoba. U mestu Srinjine gori vrti. neka mesta zahvaena plamenom nemaju ni vode.

Vatrogasne brigade pokuavaju da se izbore sa brojnim poarima, ali su i oni naizmaku snaga, prenosi Index.hr. Gori god estanovca, Merepa, Vukuia i Ribiia, a veliki je poar buknuo i na Brodarici kod ibenika. Trenutno je najgore u zaleu izmeu Omia i Splita.

Veliki poar koji je buknuo sat iza ponoi u Tugarama, tokom noi i jutra proirio na Srinjine, Sitno Gornje i Donje. Na stotine upanijskih vatrogasaca ve satima i sa zadnjim atomima snage bore se protiv tog poara, ali i bure koja jo uvek nemilosrdno duva i stalno menja smer vatre, navodi Index.hr.

Gori i na Pagu kod Koljuna, gde su u pomo pristigli kanaderi.

Najgore je izmeu Omia i Splita, gde je pod poarom velika povrina. Poar je stigao i do kua i groblja u Srinjinama i Sitnom Gornjem i Donjem gde su neki objekti nagoreli, ali ima i izgorelih starih kua. Vatra jo nije pod kontrolom vatrogasaca ve se iri u svim smerovima pa su na terenu kompletno svi vatrogasci, kao i sezonci cele upanije.

Gori gusta borova uma, nisko rastinje, makija i trava. Iako su vatrogasci sat vremena nakon to je poar buknuo zatraili pomo kanadera, do sada im naalost oni nisu mogli pomoi jer bura ne smanjuje svoj intezitet.

Na terenu su osim stotina vatrogasaca i sezonaca, i lekari koji svima koji gase vatru ali i stanovnitvu, i brojnim novinarima, pruaju prvu pomo s obzirom da se veina nagutala dima.

O razmjerima poara govori i podatak da je vatra vidljiva iz Splita u kom po vazduhu ve leti pepeo, a osea se i miris dima.

Televizija N1 je prenela da se u Srinjinama zapalio vrti, a neki mediji su preneli i da je u poarima stradala jedna osoba. Takoe, vie vatrogasaca je povreeno.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI