Pritina — Uprkos pritiscima meunarodne zajednice, u Pritini jo zvanino nije saopteno kada e biti odrana konstitutivna sednica parlamenta.

Takoe, nije saopteno ni ko e biti mandatar nove vlade. Za to vreme kandidat za premijera Ramu Haradinaj tvrdi da ima veinu, dok javnosti nije saopteno koje su to stranke.

Potpredsednik Alijanse za budunost Kosova Palj Ljekaj rekao je za Radio slobodna Evropa da kandidat za premijera koalicije okupljene oko DPK Haima Taija, Ramu Haradinaj, nije potpisao sporazume sa drugim strankama za formiranje koalicione vlade, to se odnosi na pokret Samoopredeljenje i koaliciju koju vodi Demokratski savez Kosova, jer, prema njegovim reima, dogovor sa njima nije uspeo.

“Do sada, naalost, oni koji su svaki put pozivali da se ojaa drava, koji su za dobrobit drave i graana – bojkotovali su u nekom obliku koaliciju PAN. U tom smislu, Haradinaj nije imao drugu opciju, osim sporazuma sa poslanicima koji su autonomni i koji misle drugaije i za dobrobit zemlje. Na osnovu toga, obavestio sam Haradinaja, brojevi su obezbeeni i vlada e biti formirana u narednim danima”, rekao je Ljekaj.

Direktor Kosovskog demokratskog instituta Ismet Krueziju kae da se, s obzirom na to da se opozicija – pokret Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova – nije pridruila Haradinaju i koaliciji koju on predstavlja za formiranje nove vlade, iskomplikovao proces formiranja vlasti, zasnovane na irokom politikom spektru.

“On (Haradinaj) svakodnevno u javnosti potvruje da ima dovoljan broj glasova za formiranje institucija i pokuava da garantuje formiranje vlade, zasnovane na irokom politikom spektru, to je, normalno, komplikovan proces”, rekao je Kreuziju.

S druge strane, lider Demokratskog saveza Kosova, Isa Mustafa, u intervjuu za Radio slobodna Evropa nazvao je vladu loom, koja je i dalje “talac dva, tri ili etiri poslanika, ili zatoenik 10 poslanika Srpske liste”.

“Mi smo spremni da razgovaramo sa Alijansom za budunost Kosova, ali ako nisu u koaliciji sa DPK”, rekao je Mustafa.

Ljekaj, meutim, odbacuje mogunost da se Alijansa za budunost Kosova, iji je lider Haradinaj, povue iz koalicije sa Taijevom DPK.

“Alijansa je pokazala spremnost da komunicira i sarauje sa drugim partijama, ali ni u kom sluaju se nee povui iz izborne koalicije – u ovom sluaju sa DPK i Inicijativom – i tako se daju ponude nekom drugom, jer je tako neto neozbiljno i jer bi tako izali van okvira sporazuma. Haradinaj smatra da ono to se obea na Kosovu – mora i da se uradi. Zbog toga, u tom smislu, niti je diskutovano, niti emo napustiti predizbornu koaliciju”, kazao je Ljekaj.

Haradinaj, pak, tvrdi da ima veinu i da se ove sedmice oekuje sazivanje sednice Skuptine Kosova i da e za nekoliko dana biti formirana i nova vlada Kosova.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI