Kosovski premijer Ramu Haradinaj razgovarao je u Pritini sa albanskim politikim liderima iz Preeva, iprimom Arifijem i Samijem Salihuom.

Oni su nakon prvog kruga prevremenih lokalnih izbora u Preevu najavili da e formirati vladajuu koaliciju u toj optini.

Prema preliminarnim rezultatima prevremenih lokalnih izbora Alternativa za promene (AP), iji je lider iprim Arifi, osvojila je 16 odbornikih mesta, dok je grupa graana Pokret za reforme Demokratske partije Albanaca iji je lider Sami Salihu, osvojila etiri odbornika mesta u preevskoj Skuptini, koja ima ukupno 38 odbornikih mesta.

Albanski mediji u Preevu preneli su da je tokom sastanka kosovski premijer najavio da e ubudue biti ojaane veze Kosova sa tri optine na jugu Srbije – Preevom, Bujanovcem i Medveom, u kojima ivi albansko stanovnitvo.

Albanski lideri iz Preeva su od kosovskog premijera zatraili da “Albanci iz preevske doline postanu integralni deo u buduim pregovorima Srbije i Kosova u Briselu”.

Osim politikih tema kosovski premijer je sa politikim liderima Albanaca iz Preeva razgovarao i o konkretnim projektima iz oblasti ekonomije, infrastrukture, kulture i obrazovanja u Preevu i Bujanovcu ija realizacija treba da pone ove godine, uz finansijsku podrku Pritine.

Prevremeni lokalni izbori u Preevu odrani su 24. decembra 2017.godine, a tu optinu oekuje i drugi krug lokalnih izbora.

Reply
Share this