Brisel — Evropska unija tuila je eku, Maarsku i Poljsku Evropskom sudu za ljudska prava zbog odbijanja da prihvate izbeglece prema planu o raspodeli kvota.

EU su se u septembru 2015. godine dogovorile da raspodele 160.000 izbeglica iz Italije i Grke koje podnose najvei teret priliva migranata. Meutim, eka, Maarska i Poljska nisu primile skoro nijednog migranta za dve godine.

Evropska komisija zatraila je od ovih zemalja da obrazloe razloge za to, ali nije dobio zadovoljavajue objanjenje, navodi AP.

Komisija je danas rekla da ove tri zemlje “kre svoje pravne obaveze” i da “nisu pruile nikakve indicije da e dati svoj doprinos primeni odluke o relokaciji migranata.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI