Turski predsednik u Beogradu, predsednica Vlade u Briselu, stigli migovi iz Rusije.

Moe li Srbija da razvija odnose i saradnju i sa Rusijom i sa Turskom a da joj to ne predstavlja kamen spoticanja na putu ka Evropskoj uniji?

“Svi mi razvijamo odnose sa drugim zemljama i to je savreno u redu. Evo pre neki dan imali smo ministre vedske i Norveke u poseti Beogradu i to je savreno u redu. Ne vidim nikakav problem sa tim”, kae Kristijan Danijelson, direktorat EU za proirenje

Dok Srbija potuje agendu po pitanju Kosova ovo nee biti problem.

“To nee moi unedogled da traje i mi sada uivamo u trenutku kada smo miljenici kao sviju, meutim to je samo trenutak, pitanje je meseci ili godinu dana moda kada e ta pozicija, lagodna pozicija da nam se izmakne”, smatra Aleksandar popov iz Centra za regionalizam.

“Ja ne verujem da e Srbija morati da uvodi sankcije dok ne postane lanica, ali e sigurno morati da ima jedan kritiki stav prema onom to je Rusija uradila u Ukrajini, aneksiju suverene teritorije”, navodi Ivan Vejvoda, potpredsednik Maralovog fonda.

Dugo putovanje ka Evropskoj uniji sve vie doprinosi i jaanju skepse po pitanju evrointergacija Srbije. ak i kod efa diplomatije.

“Kada sam ja bio premijer u januaru 2014. je pokrenut proces, poeli su pregovori sa EU. Ja se nadam da u biti iv kad se zavre”, rekao je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dai.

Kako e Srbija balansirati izmeu Brisela i Moskve najbolje e se videti kada ponu pregovori o poglavlju 31, odnosno o usklaivanju spoljne i bezbednosne politike Beograda i Brisela.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI