Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dai ocenio je da Kosovo nee ui u Unesko i dodao da Pritina nije podnela novi zahtev.

On je istakao da je Pritina svesna da nee dobiti dovoljan broj glasova i da e zahvaljujui diplomatskoj aktivnosti ak i uzdrani biti protiv.

“Nemaju mogunost da uu u Unesko, za to im trebaju glasovi, a oni ih nemaju” rekao je Dai na skupu na kome je obeleena 14 godinjica zloina u Goradevcu, kada je ubijeno dvoje, i ranjeno etvoro srpske dece.

Dai je dodao da je Pritina svesna diplomatske aktivnosti Srbije kada je u pitanju lobiranje meu dravama lanicama UN protiv njihovog prijema u Unesko.

Prema njegovim reima, Srbija ranije nije mnogo radila na lobiranju, ali su sada srpske diplomate aktivne u vie od dvadeset zemalja kako bi otklonili sve njihove dileme o mogunostima da glasaju za ulazak Kosova u tu organizaciju UN za obrazovanje, nauku i kulturu.

Dai je dodao da su i u EU svesni da on u susretima sa stranim diplomatama najvie vremena posveuje pitanju spreavanja lanstva Kosova u Unesko.

Dodao je da e u septembru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vuiem uestvovati u radu Generalne skuptine Ujedinjenih nacija, gde e se nastaviti razgovori o pitanju zahteva za ulanjenje Kosova u Unesko.

Dai je to rekao na obeleavanju godinjice 14 godinjice ubistva srpske dece u Goradevcu, kada su nepoznati poinioci iz automatskog oruja pucala na grupu od pedesetak dece koja se kupala na Bistirici.

Zloin u Goradevcu, na reci Bistrici, dogodio se 13. avgusta 2003. godine, i jedan je od etiri najvea zloina nad Srbima od 1999. godine i dolaska meunarodnih snaga na Kosovo i Metohiju, pored ubistva etelaca u Starom Grackom, ubistva porodice Stoli u Obiliu i ubistva putnika autobusa “Ni-ekspresa” kod Podujeva.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI