Njujork — Kosovska ambasadorka u Vaingtonu Vljora itaku ponovo je pozvala lanice Saveta bezbednosti UN da prorede dinamiku odravanja sednica o Kosovu.

Osim toga, ona je traila i da se redefinie UNMIK.

Kako kae, Srbija zloupotrebljava Savet bezbednost i insistira na ‘projektovanju paralelnog univerzuma’ to je praksa jo iz devedesetih godina.

“Vreme se nee vratiti unazad”, rekla je itaku i dodala da Kosovo nee odustati od tenje da postane ravnopravna lanica meunarodnih organizacija.

Zatraivi rederfinisanje misije UN na Kosovu, ona je rekla da UNMIK nije mirovna misija jer Kosovo ivi u miru, a nije ni administrativna misija, jer Kosovo ima svoje institucije.

Ona je ocenila da su izbori na Kosovu proli u skladu sa meunarodnim standardima optuivi istovremeno Beograd za pritisak na kosovske Srbe. itaku je navela da je kosovska vlada uloila vie od 50 miliona evra u integraciju manjina i ponovo negirala navode da je 200.000 Srba pobeglo sa Kosova.

Ona se osvrnula i na angaovanje generala Vladimira Lazarevia na Vojnoj akademiji u Beogradu rekavi da je to “za aljenje”, posebno imajui u vidu da je u toku period “kad bi trebalo da zavrimo dijalog sa Srbijom”.

“ta ovek odgovoran za silovanje ena, deportovanje stotina hiljada ljudi moe da podui mlade kadete”, kae itaku.

Kako kae, mir i pomirenje ne mogu graditi ako se “negira istina”.

Takoe se osvrnula i na pokuaj Kosova da ue u Interpol rekavi da to to je to to je Srbija proglasila pobedu zbog toga ne samo da je pogreno, ve i neodgovorno.

“Neemo odustati i verujem da e Kosovo uskoro imati svoje mesto u vanim meunarodnim telima. To nee biti pobeda Kosova, ve pravde nad nepravdom”, rekla je ona. itaku je rekla i da e kosovska vojska biti moderna i odbrambena koja e odravati elju za evroatlantskim integracijama.

Govorei o dijalogu sa Beogradom ona je navela da Pritina ostaje posveena tome i da e primeniti sve dogovoreno u Briselu.

“Tano da ima zbog izbornog procesa odlaganja, ali privrenost je tu. Meutim, Kosovo nee farsu. Kosovo eli pravi proces koji e dovesti do pune normalizacije odnosa izmeu dve zemlje”, rekla je ona.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI