Skoplje — Makedonski sud osudio je 65-godinjeg Pane Angelova na etvorogodinju kaznu zatvora zbog fizikog napada na sadanju ministarku odbrane Radmilu ekerinsku.

Napad se dogodio kada je u aprilu grupa demonstranata upala u parlament.

U toku incidenta koji je snimljen, a snimak je prikazivan na televiziji, ekerinska je povuena za kosu, prenosi AP.

U upadu u parlament povreeno je 100 ljudi meu kojima 10 poslanika.

To se dogodilo u toku postizborne politike krize u Makedoniji, kada su demonstranti, pristalice tada vladajue VMRO DPMNE, 27. aprila upali u Sobranje nakon to je parlamentarna veina, posle viednevnog ometanja, izabrala za predsednika parlamenta Talata Daferija.

Angelov koji je zbog svojih akcija mogao da dobije i maksimalnu, desetogodinju zatvorsku kaznu, izvinio se sudu za incident.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI