Sofija — Premijerka Ana Brnabi poruila u Sofiji, u razgovoru sa bugarskim kolegom, da je punopravno lanstvo Srbije u EU spoljnopolitiki prioritet nae zemlje

Ona je istakla i da je otvoreni dijalog najbolji okvir za reavanje svih spornih pitanja i da bez stabilnosti u regionu nijedna drava nee moi da napreduje ka EU.

Brnabieva i bugarski premijer Bojko Borisov izrazili su zadovoljstvo to e Beograd krajem nedelje biti domain kvadrilateralnog sastanka predsednika Srbije sa premijerima Bugarske, Grke i Rumunije, jer taj vid saradnje ima znaajan potencijal za dodatno inteziviranje odnosa i doprinosi regionalnoj stabilnosti.

Pozdravljajui inicijativu Sofije da se tokom predsedavanja EU naredne godine odri Samit lidera EU i Zapadnog Balkana, premijerka Srbije je ukazala na injenicu da Srbija, pored politike evrointegracija, jednako visok znaaj pridaje i regionalnoj saradnji i procesima pomirenja.

Brnabi je istakla da je otvoreni dijalog najbolji okvir za reavanje svih spornih pitanja i da bez stabilnosti u regionu nijedna drava nee moi da napreduje ka EU, ali ni na planu unutranjih reofrmi niti na unapreenju ivotnog standarda svojih graana.

Premijeri su razgovarali su o predsedavanju Bugarske EU naredne godine i saglasili se da je veoma znaajno to program predsedavanja Savetom EU prepoznaje nastavak proirenja kao jedan od najvanijih aspekata afirmisanja EU kao globalnog lidera.

Brnabi je istakla da je zahvalna Bugarskoj na dosadanjoj podrci procesu evrointegracija Srbije i kontinuiranom zalaganju Sofije za nastavak politike proirenja EU.

Premijerka Srbije, koja u Sofiji uestvuje na meunarodnoj konferenciji “Jae regionalne integracije na Balkanu”, naglasila je da je Srbija zadovoljna intenzivnim i sadrajnim politikim dijalogom koji sa Bugarskom postoji na visokom nivou i da je vano da takav trend bude nastavljen.

Brnabi je konstatovala i da je ovogodinja poseta ministarke spoljnih poslova Ekaterine Zaharijeve Beogradu, kao prve destinacije u sklopu priprema za preuzimanje te zemlje predsedavanjem EU, bila veoma bitna zbog promovisanja vanosti proirenja EU na Zapadni Balkan.

Ona je istakla da je Srbija zainteresovana za dalje unapredjenje robne razmene, saradnje u oblasti turizma i kroz IPA programe, kao i na realizaciji zajednikih projekata u oblasti infrastrukture i energetike, saoptila je vladina kancelarija za saradnju s medijima.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI