Beograd — Amerika ambasada u Beogradu izrazila je uenje to u sudskom procesu za paljenje ambasade SAD u Beogradu niko od optuenih nije osuen na zatvorsku kaznu.

Ambasada je saoptila da podrava vladavinu prava i trai da pravda bude zadovoljena u ovom sluaju.

“Teko je shvatiti da je bilo potrebno devet godina da bi se stiglo do presude u sluaju koji je povezan sa imovinskom tetom od skoro pola miliona dolara i sa smru jedne osobe, a da je konani ishod da nijedan od sedmoro optuenih, od koji je etvoro u prisustvu pravnih zastupnika priznalo da su uestvovali u ozbiljnom prekraju, nije osuen na zatvorsku kaznu”, navodi se u saoptenju povodom dananje presude Vieg suda u Beogradu.

U saoptenju se dodaje da je “prema meunarodnom pravu, zemlja domain odgovorna da titi strana diplomatska predstavnitva” a da se “srpska policija povukla sa svojih uobiajenih punktova u blizini Ambasade SAD, samo nekoliko trenutaka pre napada”.

“Oni koji su odgovorni za taj korak nikada nisu za to odgovarali, i napominjemo da se jo uvek ne postupa po sluaju koji je Tuilatvo podnelo protiv pet optuenih policijskih oficira u maju”, dodaje se u saoptenju.

Vii sud u Beogradu danas je etvoricu optuenih za paljenje Ambasade SAD u Beogradu 2008, tokom protesta zbog proglaenja nezavisnosti Kosova, osudio na uslovne kazne zatvora, dok je trojicu optuenih oslobodio.

Na est meseci zatvora, uslovno na dve godine, osueni su Dragan Marinkov, Dejan Vukovi i Marko Novitovi, dok je Milan Tomas osuen na pet meseci zatvora, uslovno na dve godine. ore Tomin, Nikola Kosanovi i Filip Backovi osloboeni su optube.

Tuilatvo je teretilo optuene da su ispred tadanje zgrade Ambasade SAD u Ulici kneza Miloa, u centru Beograda, izazvali opasnost za ivot ljudi i imovinu, poto su posle mitinga organizovano doli i gaali zgradu kamenicama, bakljama i drugim predmetima, i izazvali poar.Uslovne osude izreene su jer je sud cenio to to su osueni mlade osobe i to je proteklo mngo vremena od kada su uinili krivino delo, a da sudski proces nije bio oduen zbog njih.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI