“Većina sudija i tužilaca pozdravlja ulazak Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika u skupštinsku proceduru, te očekujemo da će se njegovo usvajanje i stupanje na snagu dogoditi u najkraćem roku”, kazao je tužilac Nenad Stefanović, predsednik Udruženja sudija i tužilaca (UST).

Kako objašnjava Stefanović, ovaj zakon predstavlja dobar temelj za dalju prevenciju vršenja krivičnih dela, koju mora pratiti dalji rad na unapređenju izvesnosti kažnjavanja učinilaca i jačanje svih kapaciteta pravosudnog sistema.

– Očekujemo da se zakon izglasa u najkraćem roku jer se radi o izmenama krivičnog zakonodavstva od kojih se očekuje da daju rezultate kako u oblasti daljeg suzbijanja kriminala, tako i u rešavanju pitanja koja hronično muče pravosudni sistem decenijama unazad. Na to se posebno odnose izmene koje su proistekle iz inicijative Fondacije “Tijana Jurić”, koje predviđaju propisivanje kazne doživotnog zatvora za najteže oblike krivičnih dela i to za teško ubistvo, silovanje, obljubu nad nemoćnim licem i obljubu nad detetom, kada su izvršena prema detetu, maloletnom licu, bremenitoj ženi, što smatram velikim uspehom Fondacije, koja je ideje građana, u saradnji sa ministarstvom i strukom, dovela na korak od realizacije – rekao je on.

Reply
Share this

Blic online