Skupština Srbije usvojila je danas više zakona iz oblasti policije među kojima su Zakon o dobrovoljnom vatrogastvu, izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, te o detektivskoj delatnosti. Takođe, usvojene su i izmene i dopune Zakona o policiji koji predviđa novi koncept karijernog napredovanja i rešava pitanje usaglašavanja plata u MUP-u.

Govoreći o Zakonu o dobrovoljnom vatrogastvu, Stefanović je ranije istakao da je reč o novom zakonu u pravnom sistemu, a cilj zakona je formiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava, pre svega operativnog karaketra, čiji su članovi spremni da učestvuju u gašenju požara.

MUP planira da do avgusta 2019. godine nabavi još 45 vatrogasnih vozila, a do sredine 2020. godine još 70, 80 vozila, a vozila koja je MUP do sada koristio će, prema Stefanovićevim rečima, biti data vatrogasnim društvima.

Kada je reč o izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Stefanović ističe da ima više izmena, najpre kada je reč o tehničkim pregledima.

Zakonom iz 2010.godine bila je predviđena norma koja je predviđala tehnički pregled za vozila starija od 15 godina dva puta godišnje, a ona, dodaje Stefanović, nije zaživela.

Sada je usvojeno da se ona ukine i da se sva vozila upućuju na tehnički pregled jednom godišnje.

Predlogom zakona se pored toga odlaže obaveza prvog redovnog tehničkog pregleda za novo proizvedena vozila, prvi put registrovana u Srbiji, najkasnije do isteka roka od dve godine do datuma prve registracije.

Usvojene su izmene i dopune Zakona o privatnom obezbeđenju i Zakona o detektivskoj delatnosti koji se, objašnjava ministar, usaglašavaju sa Zakonom o opštem upravnom postupku i inspekcijskom nadzoru, ali se i unapređuju postojeća rešenja.

Prvi put se uvode pojmovi bezbednosne provere i bezbednosne smetenje za potrebe tih zakona.

“Kada se govori o privatnom obezbeđenju, imamo dve nove licence – licencu za samozaštitnu delatnost i licencu za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki u obavljanju samozaštitne delatnosti”, rekao je Stefanović.

Izmenama Zakona o detektivskoj delatnosti, obim podataka koji su detektivi ovlašćeni da prikupjaju proširen je sa tri nova ovlašćenja i biće im omogućeno da prikupljaju podatke o kandidatima za zapošljavanje samo uz njihov pisani pristanak, o krivičnim delima koja se gone po privatnoj službi i učionicma ovih krivičnih dela, kao i povredama radnih obaveza.

Zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije će, kaže Stefanović, doprineti većoj bezbednosti građana prilikom manipulacija skladištenja i upotrebe oružja, naprave i municije.

Prema zakonu, Zavod za ispitivanje oružja i municije u Kragujevcu bi mogao da postane Agencija nad čijim bi radom nadzor vršio MUP. Zavod, inače, poseduje kapacitete za vršenje poslova ispitivanja i kontrole oružja i municije, ali je on danas neupotrebljen.

Kako je rekao ministar unutrašnjih poslova tokom rasprave, novi sistem plata će vrlo brzo početi da se primenjuje.

On je objasnio da novi sistem plata treba da reši neku vrstu interne nepravednosti i uspostavi sistem koji će se “uspostaviti isti nivo plata za obavljanje istih poslova u različitim delovima ministarstva, pre svega za policijske službenike”.

Ministar je rekao da se u 2019. godini planira povećanje plate za pripadnike MUP-a.

On je rekao da plata nikome neće biti smanjena, a da će pojedinima, zbog usaglaššavanja, stepen uvećanja u narednim godinama biti manji u odnosu na one čija je plata vrednovana kao višša, a primaju nižžu platu.

– Oni će imati manji procenat uvećanja plata sve dok se te plate ne izjednače – rekao je Stefanović.

Reply
Share this

Blic online