Beograd — Direktor Insituta Istok Zapad Kameron Manter uveren je da lider SAD Donald Tramp ne samo da e ispuniti svoj mandat, ve e osam godina biti na toj poziciji.

Manter je na panelu Pogled na meku mo: alternativa injenica za post-istinitu stvarnost na Beogradskom bezbednosnom forumu, izrazio ovo uverenje analizirajui promene u amerikom drutvu poslednjih godina.

Prema njegovim reima, politika elita izgubila je autoritet, a neko ko je bio uesnik rijalitija umesto da bude predmet znatielje postao je legitiman, a ljudi su mu poklonili poverenje.

“Oni koji misle da je on lud ili blesav se zavaravaju. On je veoma praktina osoba koja je vrlo dobra u manipulaciji savremenim sredstvima komunikacije”, rekao je Manter.

Tramp tako uspeva da doe do biraa, obinih ljudi koji sude na osnovu svojih emocija ne elei da budu zbunjeni “injenicama”, smatra Manter koji je bio ambasador SAD u Beogradu.

“Zato je moje predvianje: Tramp osam godina”, rekao je on.

Dejan Jovi, profesor univerziteta u Zagrebu slae se da se karakter politike u dananjem drutvu promenio kao rezultat krize liberalizma.

Zzivimo u svetu gde ljudi teko donose odluke na osnovu racionalnog razmiljanja, ve vie na osnovu svog identiteta, smatra on.

Moda bi, kako navodi, ljudi drugaije glasali ako bi morali da objasne svoj glas.

“Lako je manipulisati identitetima i emocijama, naroito ako to rade profesionalci koji zapravo prodaju takvu politiku kao robu, politika vie nije argument, ve proizvod.

Uesnici panela su se sloili da je u veini predizbornih kampanja sve prisutnija relativizacija istine, a ne samo lane vesti.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI