Zagreb — Sabor Hrvatske izglasao je veinom glasova poverenje novoj ministarki spoljnih i evropskih poslova i potpredsednici Vlade Hrvatske Mariji Pejinovi Buri.

Za nju je glasalo 78, od ukupno 151 poslanika.

Pejinovi Buri je na poziciji efa diplomatije i potpredsednika Vlade zamenila Davora Ivu tira koji je prole sedmice dao ostavku.

Iako je on na konferenciji za novinare kao razlog ostavke naveo elju da se vie posveti radu u Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ) i da kao poslanik “iri demohrianske vrednosti”, tirova ostavka povezuje se s nezadovoljstvom zbog koalicije HDZ i liberalne Hrvatske narodne stranke (HNS), budui da on pripada ultrakonzervativnoj struji u HDZ.

Njegova naslednica na mestu efa diplomatije, Pejinovi Buri je dugogodinja diplomatkinja i dosadanja dravna sekretarka u u Ministarstvu spoljnih i evropskih poslova.

Roena je 1963. godine u Mostaru, a diplomirala 1985. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je evropske nauke nakon postdiplomskih studija na fakultetima u Brugesu i Varavi.

Karijeru je poela u Konar inenjeringu, nastavila kao direktorka Evropskog doma u Zagrebu, a vodila je i komparativne komunikacije u Plivi.

Od 2000. je radila kao pomonica ministra, a potom u dva navrata i kao dravna sekretarka. U Sabor je na listi HDZ izabrana 2008. Bila je lanica vie radnih grupa i predsedavala odborima.

Od 2013. do 2016. bila je ekspertkinja-savetnica za evropske politike na projektima koje finansira Evropska unija, donatori i UNDP u Hrvatskoj i dravama-kandidatima i potencijalnim kandidatima za lanstvo u EU, kao i u dravama evropskog susedstva.

Tako je bila glavi ekspert, odnosno voditeljka tima projekta Plac (Policy and Legal Advice Centre), koji prua podrku Srbiji u pripremi za pristupanje EU, putem unapreenja zakonodavnog procesa kao i procesa stratekog planiranja.

Za dravnu sekretarku u Ministarstvu spoljnih i evropskih poslova izabrana je u novembru prole godine.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI