Banjaluka — NDP je saoptio da je izjava lana Predsednitva BiH Bakira Izetbegovia da se nada da e BiH priznati nezavisnost Kosova, direktna podrka politici raspada BiH

Narodni demokratski pokret (NDP) saoptio je

“Onaj ko podrava secesiju Kosova i Metohije u Srbiji, daje punu podrku izdvajanju Republike Srpske iz BiH. Kada bi BiH priznala Kosovo kao dravu, nasilno i neustavno, bez saglasnosti predstavnika Republike Srpske, irom bi otvorila vrata izdvajanju Republike Srpske iz BiH”, navodi se u saoptenju Narodnog demokratskog pokreta, dostavljenom medijima.

Poruuju da i da srpski narod ne moe da sauva BiH, ako to ne eli Bakir Izetbegovi”, te da je “najbri nain da se BiH raspadne priznavanje samoproglaenog Kosova”.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI