Beograd — Odluka splitskih HOS-ovaca da plove Neretvom sa zastavom Za dom spremni je savim uobiajeno ponaanje u Hrvatskoj, kae Miodrag Linta.

“Hrvatska je drava u kojoj 27 godina traje proces rehabilitacije zloinake NDH i njenih simbola”, naveo je Linta u pisanoj izjavi.

On je podsetio da je ustaki pozdrav “Za dom spremni” integralni deo grba Udruenja dobrovoljaca HOS-a koje je uredno registrovano jo 1998. godine u Kancelariji za optu upravu grada Zagreba, a 2003. godine upisano u Registar udruenja pri Ministarstvu uprave Hrvatske.

“U Hrvatskoj nema politike volje niti drutvene saglasnosti da hrvatska drava zakonski jasno definie da je ustaki pozdrav ‘Za dom spremni’, pod kojim je ubijeno stotine hiljada Srba u NDH, krivino delo s ciljem izazivanja i raspirivanja nacionalne, verske i rasne mrnje, kao i da predvidi visoke zatvorske i novane kazne za pojedince i grupe koji ga uzvikuju, ispisuju na objektima, nose na zastavama ili koriste na razne druge naine. Glavni razlog jeste da su prvi hrvatski predsednik Tudjman i HDZ rehabilitovali ustatvo nakon dolaska na vlast 1990. godine”, dodao je Linta.

Splitski HOS-ovci i njihovi prijatelji plovili su Neretvom nosei zastavu sa natpisom “Za dom spremni”, zbog ega je intervenisala i policija, prenosi Index.hr.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI