Banjaluka — BiH pre godinu dana dobila upitnik sa 3.242 pitanja i jo nije odgovorila na njega, iako su zemljama regiona za taj posao u proseku bila dovoljna tri meseca.

Tako piu banjaluke “Nezavisne novine”, koje navode da su neorganizovanost i loi politiki odnosi, kao i nefunkcionalan mehanizam koordinacije jedni su od glavnih razloga zbog kojih taj posao kasni.

Kako stvari sada stoje, veliko je pitanje da li e u doglednoj budunosti BiH uspeti Evropskoj komisiji da poalje usaglaene odgovore s obzirom na to da, prema nezvaninim procjenama, trenutno postoji oko deset odsto ili vie od 300 pitanja oko ijih odgovora jo nema saglasnosti.

“Vie je od deset odsto neusaglaenih odgovora i krajnje je vreme da se sve strukture vlasti na svim nivoima uozbilje. Mehanizam koordinacije nije implementiran i ne razgovaraju ona tela koja su njime dogovorena. Nema sastanaka na bazi ministarskih konferencija, komisija za evropske integracije, pa ak ni Kolegijum za evropske integracije, kao najvanije telo, se ne sastaje”, rekao je za “Nezavisne” Branislav Borenovi, lider PDP-a i predsedavajui Odbora za evropske integracije Narodne skuptine RS.

U Bosni i Hercegovini jue niko nije mogao da kae ko je kriv i zbog ega se kasni s odgovorima na upitnik niti da nagaa kada bi ti odgovori mogli biti konani i eventualno poslati Evropskoj komisiji. U Direkciji za evropske integracije (DEI) nedavno su rekli da oni s rokovima nemaju nita, te da su odgovori u zavrnoj fazi, ali u razliitom statusu.

Kako kae, neki odgovori su prevedeni, jedan deo je u postupku prevoda, dok neki ekaju verifikaciju vlada, a dio treba da dostave radne grupe u sistemu koordinacije.

“Deo e nastaviti da usaglaavaju Komisija i Kolegijum za evropske integracije”, rekli su u DEI, dodajui da se najmanje po jedno sporno pitanje nalazi u poglavljima politiki kriterijum, ekonomski kriterijum, finansijske usluge, informaciono drutvo i mediji, zatim u poglavlju sigurnosti hrane, statistike te pravde, slobode i sigurnosti.

“Ovog mesec je to sve trebalo da bude zavreno kako je i najavljeno. Ne znam zbog ega nije, ali ne elim da verujem da neko nee to da uradi, ve da je razlog ukupna politika situacija. Od poetka godine bilo je nekoliko politikih kriza i sve je to uticalo. Sve se mora ubrzati i verujem da e nakon posete Johanesa Hana (komesara za proirenje) biti ubrzan taj posao”, rekla je Zdenka Dambas, lan Zajednike komisije za evropske integracije parlamenta BiH i delegat u Domu naroda.

Inae, procedura mehanizma koordinacije je takva da ona pitanja koja trenutno nisu usaglaena idu na vii nivo, odnosno da pitanja koja nisu dobila odgovor na nivou radne grupe budu prosleena potkomisijama, a ako ni tu ne bude odgovora, onda komisijama iznad kojih se nalazi ministarska konferencija i na kraju Kolegijum za evropske integracije, koji ine predsedavajui Saveta ministara BiH i njegovi zamenici, te entitetski premijeri i premijeri kantona, kao i gradonaelnik Brko distrikta.

“Odgovornost je na Kolegijumu za evropske integracije i po mehanizmu i po spornim pitanjima. Ako ve nema odgovora na neka pitanja, zato ne poslati dva odgovora, ali to bi pre toga trebalo svesti na razumnu meru, odnosno na svega nekoliko pitanja”, rekao je Borenovi.

Han je upitnik Evropske komisije BiH uruio 9. decembra 2016. godine, a nakon toga vlasti BiH same sebi su zadale rok od est meseci da odgovore na sva pitanja, to se na kraju nije desilo. Nakon toga uspostavljen je novi rok, odnosno kraj ove godine, i po svemu sudei – ni on nee biti ispotovan, zakljuuju Nezavisne.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI