1742 – Umro je engleski astronom i geofiziar Edmund Halej (Halley), direktor Grinike opservatorije i kraljevski astronom, po kojem je dobila naziv Halejeva kometa. Prvi je utvrdio da su komete uoene 1682, 1601. i 1551. zapravo isto telo koje se periodino pojavljuje. Izradio je prvi katalog sjajnih zvezda junog neba i prvu meteoroloku kartu.

1784 – SAD su ratifikovale mirovni ugovor s Velikom Britanijom, ime je i formalno okonan Ameriki rat za nezavisnost.

1809 – Engleska i panija su sklopile savez protiv francuskog cara Napoleona I.

1826 – U Peti je osnovana Matica srpska na inicijativu Jovana Hadia (Milo Sveti) i uz pomo bogatih srpskih trgovaca iz Pete i Budima. To knjievno i kulturno drutvo odigralo je ogromnu ulogu u procvatu nauke i kulture Srba u Vojvodini. Ubrzo po osnivanju poelo je da izdaje “Letopis Matice srpske”, najstariji srpski knjievni asopis. Preseljena je 1864. u Novi Sad.

1840 – U kneevini Srbiji za kolsku slavu je proglaen Savindan, praznik u spomen na velikog srpskog prosvetitelja i zatitnika kolstva svetog Savu. Prva proslava Savindana odrana je 1812. u Zemunu, a himna svetom Savi je prvi put izvedena 1839. u Segedinu.

1867 – U okviru balkanskih nacionalno-oslobodilakih saveza protiv Otomanskog carstva, srpska vlada sklopila je s Bugarskim revolucionarnim komitetom u Bukuretu sporazum o stvaranju zajednike drave koja bi se zvala Bugaro-Srbija ili Srbo-Bugarska, a za vladara je bio predvien srpski knez Mihailo Obrenovi.

1892 – Rodjen je srpski klasini filolog Milo Djuri, lan Srpske akademije nauka i umetnosti, predsednik Srpske knjievne zadruge i urednik asopisa “iva antika”. Objavio je vie od 200 radova iz klasine knjievnosti i filozofije, prevodio je Platona, Aristotela, Tukidida i druge pisce i sve velike antike tragiare (“Istorija helenske knjievnosti”, “Istorija helenske etike”).

1897 – Rodjen je srpski istoriar Vasa ubrilovi, profesor Beogradskog univerziteta, lan Srpske akademije nauka i umetnosti. Kao uesnik atentata na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda (Franz) 1914. u Sarajevu, osudjen je na 16 godina zatvora i do sloma Austro-Ugarske u Prvom svetskom ratu bio je u zatvoru. U Drugom svetskom ratu bio je zatvoren u logor na Banjici. Posle oslobodjenja zemlje bio je direktor Balkanolokog instituta i ministar u vladi FNR Jugoslavije.

1898 – Umro je engleski pisac i matematiar Luis Kerol (Lewis Carroll), autor fantastinih bajki “Alisa u zemlji uda” i “Alisa s onu stranu ogledala”.

1907 – Zemljotres je razorio grad Kingston na Jamajci i usmrtio oko 1.000 ljudi.

1941 – Rodjen je slovenaki politiar i dravnik Milan Kuan, predsednik Slovenije u presudnim trenucima raspada SFR Jugoslavije (1991). Slovenija je u njegovo vreme proglasila nezavisnost (25. juna 1991) i postala jedna od najuspenijih bivih komunistikih zemalja u sprovodjenju radikalnih politikih i privrednih reformi. Ponovo je biran za predsednika Slovenije 1994. i 1998.

1943 – U Kazablanki je poela konferencija lidera saveznikih snaga u Drugom svetskom ratu Ruzvelta (Roosevelta), erila (Churchilla) i De Gola (Gaulle). Na konferenciji koja je zavrena 26. januara zakljueno je da sile Osovine moraju bezuslovno kapitulirati i preciziran je datum iskrcavanja Saveznika u Italiji.

1953 – Narodna skuptina FNR Jugoslavije izglasala je ustavni zakon kojim je uvedeno drutveno vlasnitvo i samoupravljanje proizvodjaa. Umesto vlada i ministarstava uvedena su izvrna vea i dravni sekretarijati. Prvi predsednik Saveznog izvrnog vea postao je Josip Broz Tito.

1957 – Umro je Hemfri Bogart (Humphrey), jedan od najpopularnijih amerikih filmskih glumaca pedesetih godina. Dobitnik Oskara 1951. za film “Afrika kraljica”, legendarnu popularnost stekao je u filmovima “Kazablanka” i “Malteki soko”.

1969 – Lansiran je sovjetski vasionski brod “Sojuz 4” s kosmonautom Vladimirom atalovim, dan kasnije “Sojuz 5” u kojem su bili Boris Voljanov, Aleksej Jelisejev u Jevgenij Krunov. Dva borda su se potom spojila, kosmonauti Jelisejev i Krunov preli su u “Sojuz 4”. To je bilo prvo spajanje vasionskih brodova s ljudskom posadom u zemljinoj orbiti.

1991 – Umro je srpski filolog Mihailo Stevanovi, profesor Beogradskog univerziteta, lan Srpske akademije nauka i umetnosti. Objavio je vie od 600 radova, ukljuujui monumentalno delo “Savremeni srpskohrvatski jezik”.

1991 – U Tunisu su ubijena tri bliska saradnika Jasera Arafata (Yasser), medju kojima i Abu Ijad (Iyad), jedan od osnivaa Palestinske oslobodilake organizacije.

2003 – U najveim demonstracijama u tursko-kiparskoj istoriji desetine hiljada ljudi je u Nikoziji zahtevalo kraj viedecenijske izolacije.

2004 – Italijanska i egipatska policija uhapsile su Ritu Algranati, pripadnicu leviarske teroristike grupe Crvene brigade, koja je uestvovala u otmici i ubistvu biveg italijanskog premijera Alda Mora, 1978. godine.

2008 – Umro je Anhel Gonsales (Angel Gonzalez) jedan od najveih panskih pesnika i pripadnik generacije knjievnika poznatih po borbi protiv diktature Fransiska Franka (Francisco Franko).

2009 – Umro je istaknuti hrvatski vajar Duan Damonja.

2009 – Sud u Parizu oslobodio je est lekara i farmaceuta optube za smrt 117 dece koja su 1980-tih tretirana hormonom rasta i potom obolela od Krojcfeld-Jakobsove bolesti.

2010 – Umro je ameriki peva i tekstopisac Bobi arls (Bobby Charles) autor poznatih hitova “See You later Alligator” i “Walking to New Orleans”.

2014 – U potapanju broda koji je prelazio reku Nil poginulo je 200 ljudi koji su beali od oruanih sukoba u Junom Sudanu. U Junom Sudanu su se sukobile pristalice predsednika Salve Kira i njegovog biveg zamenika Rika Maara koji je prerastao u sukob etnikih razmera – narod Nueri protiv naroda Dinke.

2016 – Makedonski premijer Nikola Gruevski podneo je ostavku, kako bi bila formirana prelazna vlada sa zadatkom da pripremi vanredne parlamentarne izbore, a kao deo politikog Dogovora iz Prina koji su podrali Socijaldemokratski savez Makedonije, VMRO DPMNE, Demokratska unija za integraciju (DUI) i Demokratska partija Albanaca (DPA).

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI