Zagreb — Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske objavio je da su od Istre do Dalmacije angaovane vazdune snage u gaenju vie poara na prostoru od Istre do Dalmacije

Protivpoarne namenski organizovane snage Oruanih snaga RH (PP NOS OS RH) iz sastava 93. vazduhoplovne baze Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva i protivvazdune odbrane (HRZ i PZO) iz kasarne “Pukovnik Mirko Vukui” iz Zemunika, angaovane su danas, prenosi Index.hr.

“Na poaru na ostrvu Viru u Zadarskoj upaniji u gaenju poara uestvovala su tri kanadera CL-415, a na poaru Koljun na ostrvu Pagu u dva su navrata poar gasila po tri kanadera.

Novi poar je izbio u Vrani kod Biograda na moru gde je bio angaovan jedan kanader CL-415, a odmah nakon toga dva kanadera su poletela prema Brodarici kod ibenika kako bi gasili poar.

Po prvi put u ovoj protivpoarnoj sezoni vazdune snage angaovane su na podruju Istre i to na poaru Vodnjan gde je poar gasio jedan kanader.

U popodnevnim satima veliki poar se razbuktao u Benkovakom Selu gde je upueno pet kanadera, a pozivi za angaovanjem vazdunih snaga dolaze i za najnoviji poar kod Liana Ostrovikih.

Na poaru Kozjak-Dugobabe i Cista Provo-estanovac vazdune snage su se dva puta pokuavale probiti do poara, no zbog orkanskih udara bure i jakih turbulentnih strujanja nisu mogle zapoeti s gaenjem poara.

Prema reima komandanta PP NOS-a HRZ i PZO pukovnika Maria Plee, vetar duva snagom od 33 vora, te se eka smirivanje vremena u zaleu kako bi se i na te poare uputile vazdune snage.

Od poetka ovogodinje protivpoarne sezone, vazdune snage 93. vazduhoplovne baze HRZ i PZO-a uestvovale su u gaenju 81 poara (34 u ibensko-kninskoj, 24 u Splitsko-dalmatinskoj, 16 u Zadarskoj, pet u Dubrovako-neretvanskoj te po jedan u Liko-senjskoj upaniji i Istarskoj upaniji), saoptilo je Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI