Tako peva Momčilo, u čijim se pesmama zrcali grad i kad ga reči ne pominju. I u tom strašno velikom gradu (a stilisti-čistunci ovde ne bi mogli uobičajeno zameriti upotrebu prideva, jer tako zbilja jeste: zastrašujuće je velik Beograd, pogotovo onima koji bi da ga svedu na svoju meru), nahodi se štošta. Uvek tako beše, zato je to jedina (neka me izvine Peštanci) metropola od Beča od Istambula.

U takvom, neobičnom, protivrečnom, posebnom gradu, surovom i nežnom, megalopolisu i kasabi u isti mah, u haotičnom prepletu ulica i sudbina, bilo je ljudi koji su pokušavali da raspletu neke niti, ili da im bar pronađu krajeve. Takav beše Jovan Ćirilov, rođeni Kikinđanin, izvesno vreme predsednik neke komisije za dodeljivanje naziva ulicama. Oboružan širinom obrazovanja i radoznalosti, on je umeo razabrati u pletivu, među povesnim i med zemljopisnim činjenicama, među političkim interesima i med uzbudljivim sudbinama, istinski značajne prostore, događaje i ljude. Veoma nedostaje Jovan. Ili neko takav, ko bi se hteo, po cenu opšteg nezadovoljstva i otpora saradnji, podmetnuti autoritetom etike i znanja, pod nož obema čaršijama. (Mada, i da takvog ima, biće da ga ne bi ništa pitali. Ignorancija i arogancija sestre su bliznakinje.)

On bi, možda, pronašao argument protiv promene naziva ulica sa geografijom nekadašnje Jugoslavije, rekavši kako se, u doba kad su ta imena davana – a to je kraj devetnaestog veka od kad se, primerice, Sarajevska ili Zadarska ulica tako zovu – Beograd nalazio u središtu velike ideje o slobodi za Južne Slovene i njihovoj civilizacijskoj, dakle: i jezičkoj, i ljudskoj, i svakovrsnoj, bliskosti. Zato je Beograd, kako reče pokojni veliki slovenački glumac Jernej Šugman, pri onom ljubljanskom pozorišnom desantu od pre blizu dvadeset godina – glavni grad. A ne zato što je to bio, jednom i nekad, u nekoj drugoj državi. Jer, države se smenjuju, a Beograd stoji. Viška ulica, a zapravo parking na Kalenića guvnu, sa samo jednim brojem na kom je biblioteka „Petar Kočić“, baš kao i Kopitareva gradina, Gundulićeva ili Kičevska, Gajeva ili Dubrovačka, ali i Masarikova ili Tadeuša Košćuška (ako je ne promene, zbog Rusa, na primer) – sve su to činjenice jedne iste velike i važne priče, kojoj je Beograd i tema i temelj. Ime te priče je – sloboda. Piše kod Antuna Gustava Matoša, recimo. Nema nikakvog smisla, ni razloga, svoditi velegrad slobode na palanku potičnjavanja. Benjamin kaže da nema tog dokumenta civilizacije koji u isti mah ne bi bio i dokument varvarstva. A da li je i obrnuto? Da li novi varvari prave novu civilizaciju? Neku distopijsku, medmeksovsku, blejdranersku?

Ovo je strašno velik grad.

Koji nije zaslužio strašno velik pad.

Reply
Share this

Blic online