Republički zavod za statistiku (RZS) saopštio je danas da je “Evrostat”, a ne Fiskalni savet, jedina kompetentna ustanova za ocenu kvaliteta statističkih podataka, i da će podaci iz Ankete o radnoj snazi (ARS) uskoro biti objavljeni na veb sajtu Zavoda za statistiku Evropske unije.

Reply
Share this

Blic online