Misija MMF, predvođena Džejmsom Roufom, posetiće Srbiju od 22. juna do 4. jula, najavio je Sebastian Sosa, stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji.

Misija će imati dva osnovna zadatka.

– Prvo, da sprovede pregled srpske ekonomije u skladu sa članom IV Ugovora o osnivanju MMF-a. Ovaj pregled je centralni element mandata MMF-a u vezi sa svim njegovim zemljama članicama i sveobuhvatno i dugoročnije posmatra makroekonomska kretanja i perspektivu, kao i ekonomske politike organa vlasti – kaže Sosa.

U većini zemalja, konsultacije na osnovu člana IV se sprovode jednom godišnje, a u zemljama koje imaju programe koje podržava MMF, kao što je Srbija, svake druge godine. Izvršni odbor MMF-a je zaključio prethodne konsultacije na osnovu člana IV sa Srbijom 23. februara 2015. godine.

– Drugi zadatak misije će biti da izvrši 7. reviziju programa koji Srbija sprovodi iz podršku MMF-a. Kao i tokom prethodnih revizija, misija će razmotriti prethodne rezultate i realizaciju programa, kao i pokušati da postigne sporazum u vezi sa politikama u narednom periodu. Uspešan završetak diskusija bi omogućio da Izvršni odbor MMF-a razmotri 7. reviziju krajem avgusta. Revizije programa se trenutno spovode svakih pola godine – istakao je Sebastian Sosa.

Izvršni odbor MMF-a je završio prethodnu 16. decembra.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI