Investitorima, koji su od Skupštine grada Jagodine dobili zemljište bez naknade da bi na njima gradili fabrike i zapošljavali radnike, a sa izgradnjom nisu počeli ni posle godinu-dve, oduzima se zemljište.

Reč je o četiri firme koje su ukupno trebale da zaposle 140 radnika, ali i još stotinak poljoprivrednika sa teritorije Jagodine.

U Gradskom veću Jagodine, koje je donelo ovu odluku, a o kojoj će glavnu reč imati odbornici Skupštine grada, na sednici sazvanoj za ponedeljak, 15. januara, rečeno je da je reč “o stavljanju van snage odluke o otuđenju nepokretnosti bez naknade neposrednom pogodbom sa elaboratom i opravdanosti investitorima”.

– Obaveza investitora je bila da izdaju bankarsku garanciju u vrednosti prema proceni republičkog poreskog organa, naplativu u korist grada Jagodine, da zaposle radnike od momenta otpočinjanja obavljanje delatnosti, da izgradnju objekta započne najkasnije za šest meseci od zaključenja ugovora, da objekat završi u roku dve godine i da ne sme da otuđi objekat najmanje tri godine od započnjanja proizvodnje – objašnajvaju u Gradskom veću.

Kako navode, s obzirom na to da ovi investitori nisu izvršili svoje obaveze, “predložili smo Skupštini grada da se odluka o dodeli zemljišta investitorima bez naknade, stavi van snage”.

Reply
Share this