Period od pet meseci nije dovoljan za potpunu i objektivnu ocenu realizacije javnih investicija na kojima je JP “Putevi Srbije” investitor, saopštilo je ovo javno preduzeće povodom ocene da je Srbija podbacla sa planom investicija za 7,5 milijardi dinara u prvih pet meseci, između ostalog i krivicom upravo “Puteva Srbije”.

– Radovi su od početka građevinske sezone na svim projektima intenzivirani – navodi se u saopštenju.

“Putevi Srbije” podsećaju da su prva tri meseca u godini – januar, februar i mart, meseci kada je u toku zimska služba i zimsko održavanje puteva, i da se u tom periodu se ne izvode radovi i nema investicija.

– Radovi su intenzivirani sa početkom građevinske sezone 1. aprila, pa je u poslednja dva meseca primetno povećan obim radova, a samim tim i trošenje finansijskih sredstava, što će se jasno videti i kroz realizaciju budžeta za kapitalne investicije u drugom i trećem kvartalu 2017. godine – piše u saopštenju.

“Putevi Srbije” ukazuju i da zbog uobičajene procedure (potrebe kontrole obima i kvaliteta izvršenih radova) u prvih pet meseci nije obračunat mesec maj, jer se isplata po fakturama vrši sa mesec dana odlaganja, pa je samim tim iskazana finansijska realizacija investicija manja od realne.

– Takođe, ne odgovara istini ni tvrdnja da niži nivo investicija nije rezultat ušteda, već isključivo podbacivanja u realizaciju plana. Na primer, za samo dve investicije JP Putevi Srbije vrednost zaključenih ugovora je svega 63 odsto od procenjene vrednosti nabavki što je u apsolutnom iznosu nametnulo “uštedu” od 600 miliona dinara, pre svega kao posledica tržišne borbe za posao – ističu “Putevi Srbije”.

Ministar finansija Srbije Dušan Vujović rekao je da je Srbija potrošila sedam milijardi dinara manje sredstava od planiranih investicija u prvih pet meseci, što znači da je “podbacila sa planom”, a “odgovor na pitanje zašto smo podbacili treba uputiti preduzećima “Koridori Srbije” i “Putevi Srbije”.

– Put koji je započet, a nije završen ne daje nikakve ekonomske rezultate, već daje pozitivne ekonomske efekte samo u meri u kojoj je građevinska operativa angažovana i podiže zaposlenost i plate i potrošnju materijala – rekao je on.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI