Na sastanku premijerke Ane Brnabić i ministra finansija Dušana Vujovića sa delegacijom MMF-a konstatovano je da “finansijska podrška Srbiji, usled uspešno sprovedenih reformi i stabilnih javnih finansija, neće biti potrebna”.

vujović, tabaković

Ocenjeno je da novi Instrument koordinacije politika (Policy Coordination Instrument – PCI) može da bude dobar modalitet buduće saradnje i podrška Srbiji, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju sa medijima.

U razgovoru je istaknuto da su ohrabrujući makroekonomski pokazatelji iz januara dokaz da su viskoke stope rasta BDP-a u Srbiji moguće kroz nastavak sprovođenja strukturnih reformi.

Tokom sastanka sumirani su rezultati nedavno uspešno završenog aranžmana sa tom institucijom, kao i najnovija makroekonomska i fiskalna kretanja.

Na sastanku sa delegacijom MMF-a, koju je predvodio Džejms Ruf, bilo je reči i o merama ekonomske politike, institucionalnim i strukturnim reformama koje treba Srbija da sprovede kako bi što pre uhvatila korak sa najrazvijenijim državama Evropske unije.

Za razliku od prošle, trogodišnje saradnje, koja je u fokusu imala stend-baj aranžman iz predostrožnosti, ovom prilikom razgovori su vođeni o prioritetima ekonomske politike u narednom periodu koji će učvrstiti postignute rezultate reformi i obezbediti dugoročan i održiv privredni rast, navodi se u saopštenju.

Reply
Share this

Ekonomija