Nakon što je opština Mladenovac raskinula ugovor sa privatnom firmom “Metroparking” u novembru, na njenoj teritoriji od tada nema parking zona.

Ugovor je potpisan 2011. na 22 godine, a šest godina kasnije je raskinut. Privatnik je nakon toga i dalje ostavljao kazne žiteljima opštine koji su se parkirali u zoni a da nisu platili, pozivajući se na to da je “raskid ugovora ništavan i da na isti ne pristaju”.

Opština je privatniku “doskočila” tako što su radnici JKP “Mladenovac” demontirali znakove obaveštavanja za parking zone. Tako od novembra do januara Mladenovčani parkiraju u nekadašnjim zonama bez obaveze plaćanja.

– U budžetu za 2018. godinu je projekat novih parkirališta. Imamo studiju od ranije, od Sekretarijata za saobraćaj čekamo povratnu informaciju. Ne znamo da li će biti u pitanju javno preduzeće ili će biti proširena delatnost nekog javnog preduzeća koje će biti zaduženo za parkirališta – kaže predsednik opštine Mladenovac Vladan Glišić, objašnjavajući da “parking suštinski ne može ni da se ustupi privatniku”.

Slučaj sa “Metroparkingom” nalazi se na sudu.

– Moguće je da će Mladenovac dobiti i javnu garažu, kako bismo oslobodili uži centar grada – kaže Glišić.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI