Savet za borbu protiv korupcije, reagovao je na izjavu gradskog menadžera Gorana Vesića da “ovo telo nije ovlašćeno da raspravlja o prihodima Grada Beograda”.

Oni napominju da “nisu ovlašćeni da kontrolišu bilo čije prihode, ali jesu savetodavno telo Vlade sa zadatkom da sagledava fenomene sistemske korupcije, pa i raspolaganje javnom imovinom, te da je to i slučaj sa Izveštajem o raspolaganju nepokretnostima Grada Beograda”.

– Tim izveštajem, kao i izveštajima u prethodnih 16 godina, Savet ne vrši kontrolu već u skladu sa svojom savetodavnom ulogom predlaže Vladi mere za prevazilaženje uočenih problema – navedeno je u saopštenju Saveta za borbu protiv korupcije.

Oni kažu da su analizom raspoložive dokumentacije ukazali na nepravilnosti u raspolaganju nepokretnostima i da je to za posledicu imalo izuzetno male prihode koje po tom osnovu ostvaruje Grad Beograd.

– Dokumentacija na osnovu koje je rađen izveštaj dobijena je od Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Grada Beograda, Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove, “Gradskog stambenog” i “Infostana”.

Vesić: Podaci Saveta za borbu protiv korupcije NISU TAČNI

Oni su naveli i da verodostojnost dobijenih podataka Savet ne može da proveri, što je u izveštaju i navedeno, tako da je, kažu, Vesićeva izjava o “paušalnim podacima Saveta”, netačna i neprimerena.

Kažu i da ne tvrde da su firme “Pivej invest” i “So-lo invest” imale dugovanja 2013. godine, da u izveštaju nisu rekli da su “nestala” potraživanja iz 2013. godine, već da su naveli salda dugovanja iz 2014. i 2015. godine dobijenih od Direkcije, “ne ulazeći u aktuelnu političku scenu”.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI