Sekretarijat za javne prihode je podsetio poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je četvrtak 14. novembar 2019. godine rok za uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2019. godinu.

– Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju – dodaju iz Sekretarijata za javne prihode grada Beograda.

Za sve potrebne informacije, obveznici se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode koja vrše prijem stranaka svakog radnog dana od 8 do 14 časova, izuzev srede, kada je prijem stranaka od 8 do 18.30 časova.

Reply
Share this

Blic online