JKP “Infostan” omogućilo je svojim korisnicima koji nisu platili sve račune, da do 31. decembra, kako stoji u obaveštenju ovog preduzeća, “po veoma povoljnim uslovima zaključe reprogram duga za neizmirene komunalne usluge”.

Ovo se odnosi na sva fizička lica koja su utužena kod nadležnih sudova i javnih izvršitelja, za koje su donesene pravosnažne presude i rešenja o izvršenju, korisnike koji duguju više od tri meseca, a za koje nije pokrenut postupak prinudne naplate, kao i za dužnike koji su u prethodnim godinama pristupili reprogramu duga, a nisu poštovali dinamiku otplate.

I stvarno uslovi koji se nude dužnicima su više nego povoljni. Tačnije, povoljniji nego što imaju redovne platiše!

– Svim korisnicima koji reprogramiraju dug otpisuje se celokupna kamata u slučaju ispunjenja ugovornih odredbi, pri čemu mogu da odaberu željeni model otplate preostalog duga, i to: plaćanjem duga u celosti otpisuje se 15% preostalog duga, za plaćanje duga na tri mesečne rate otpisuje se 12% preostalog duga, za šest rata otpisuje se 10% preostalog duga, dok se za 12 rata otpisuje pet odsto preostalog duga. Tokom primene i poštovanja uslova reprograma obračun kamate miruje, a potpisnici su u obavezi da plaćaju tekuće obaveze pored rate za reprogramirani dug – rekli su iz “Infostana”.

Dakle, Beograđanin koji ima prosečan mesečni račun za “Infostan” od 10.000 dinara, za pet meseci je platio 50.000 dinara.

Revnosne platiše koje plate račun do 15. u mesecu i “zarade” popust od pet odsto, u istom periodu su platili 2.500 dinara manje, odnosno 47.500. dinara.

Međutim, oni koji nisu plaćali i nagomilao im se dug od 50.000 dinara, ako sada potpišu reprogram ne samo što neće morati da plaćaju kamatu, nego će dobiti i 15 odsto popusta ukoliko odmah “iskeširaju” ceo dug.

Kada se umanji za 15 odsto, oni će platiti samo 42.500 dinara, dakle 7.500 manje nego da su plaćali na vreme.

Reply
Share this

Blic online