Ko ne želi da plaća zakonom propisane kamate, još danas ima priliku da izmiri obaveze za četvrtu ratu poreza na imovinu za 2017. godinu.

Podsetimo, porez na imovinu se plaća svake godine u četiri rate: prva do 15. februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta i ova poslednja do 15. novembra.

Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, a za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena je i kazna.

Ipak, nema sumnje da su i ovog puta mnogi Beograđani odlučili da u poslednji čas plate dažbine, pa se danas mogu očekivati veće gužve, pre svega u poštama.

Reply
Share this

ZANIMLJIVOSTI